Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Door Dagmar Ingelse Leestijd 4 min.

Applicatie assessment: hoe goed is je software echt?

De applicatie die je hebt laten ontwikkelen werkt naar tevredenheid, maar de interne kwaliteit is ongelofelijk belangrijk voor de toekomst.

Hoe goed zit de applicatie in elkaar? Is er effectief geprogrammeerd, of zijn er complexe of onnodige onderdelen code geschreven? En hoe schaalbaar is je software eigenlijk wanneer je er straks succes mee hebt?

Met een applicatie assessment krijg je inzicht in wat er zich ‘onder de motorkap’ bevindt: de codekwaliteit.

Onafhankelijke toetsing

Een applicatie assessment laat je uiteraard niet uitvoeren door je eigen softwareontwikkelaar maar door een derde, onafhankelijke en gespecialiseerde partij. Way2Web Software is je daarmee graag van dienst.

We hebben daarvoor toegang tot de broncode van je applicatie nodig en alle relevante documentatie. Uiteraard tekenen we een geheimhoudingsovereenkomst, het gaat tenslotte om software die van bedrijfskritische betekenis is.

Way2Web Janne Robert Niels

Analysecriteria

De code gaan we vervolgens op meer dan 30 punten kritisch testen. We analyseren zowel de broncode als de databasearchitectuur. Naast automatische tools om de kwaliteit te testen, vindt er ook op uitgebreide schaal handmatige codeanalyse plaats. Een aantal van de criteria die we daarbij hanteren lees je hieronder.

 1. Algemeen
  We bekijken hoe de architectuur in elkaar steekt. Welke frameworks en modules er zijn gebruikt. Of de doorlooptijd redelijk is. Maar ook naar de manier waarop gebeurtenissen worden bijgehouden (logging) en hoe er wordt omgegaan met fouten en uitzonderingen.

 2. Codekwaliteit & documentatie
  Voldoet de geschreven code voor zowel front-end als back-end aan geldende coding standaarden? En hoe zit het met de leesbaarheid van de code en documentatie? Dit is onder andere van belang bij onderhoud of overdracht.
   
 3. Veiligheid
  We leggen je applicatie langs de meetlat van de OWASP Top 10, dit is een actuele lijst met de, volgens internationale beveiligingsexperts, meest kritische kwetsbaarheden.
   
 4. Performance & schaalbaarheid
  We bekijken vanuit technisch oogpunt hoe goed je applicatie functioneert. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat een applicatie duurzaam is, dat je goed voorbereid bent op de toekomst en eenvoudig kunt opschalen. Ook voeren we zogenoemde load tests uit om te kijken hoe de applicatie zich gedraagt bij grote hoeveelheden verkeer of data.

Verder testen we de software op onder andere Onderhoudbaarheid, Betrouwbaarheid en Testbaarheid. Door het Build & Deployment proces te beoordelen stellen we vast hoe efficiënt en veilig nieuwe versies van de software kunnen worden gereleased.

Begrijpelijk advies, heldere keuzes

Door de beschrijving hiervoor lijkt het misschien alsof we een standaard checklist afwerken, maar ook een applicatie assessment is maatwerk. De codekwaliteit hangt namelijk mede af van het doel van de applicatie en de businesscase.

Veel onderdelen van applicatie assessment zijn zeer technisch van aard. De samenvattende rapportage en conclusies schrijven we echter heel begrijpelijk. Zo geven we het management een helder inzicht in de kwaliteit van de applicatie en de waarde van de investering. Ook bieden we aanknopingspunten voor het verbeteren van (onderdelen van) de software, die we uiteraard graag toelichten aan de techneuten.

Dit is waarom je een applicatie assessment wilt

Een applicatie assessment geeft je, op een betaalbare manier objectieve zekerheid over de keuzes die je gemaakt hebt en daarnaast wat je in de toekomst mag verwachten.

Heb je waar voor je geld gekregen? Is de software een goede basis om nog jaren mee door te kunnen? En wat zou er eventueel zowel functioneel als technisch nog verbeterd kunnen worden?

Een applicatie assessment geeft een helder antwoord op deze vragen. Daarnaast, en ook dat is waardevol, vergroot het onafhankelijk documenteren van de applicatie de overdraagbaarheid. Mocht je ooit besluiten om verder te gaan met een andere ontwikkelaar dan wordt het inwerken van nieuwe developers makkelijker.

Wil jij ook weten wat de waarde van je applicatie is?

 

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?