Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Digitale consultancy

Digitale consultancy
Analyse, advies & implementatietraject voor nieuwe software

“Ik weet dat ik vooruit moet met mijn organisatie
en wil groeien - ik weet alleen niet hoe!”

Heeft u het gevoel dat de manier waarop u werkt beter kan? Of misschien nog urgenter: beter moet? Wellicht heeft u daarvoor al een oplossing in gedachten zoals bijvoorbeeld een CRM -of ERP-systeem of andere software?

Business Engineers helpt u om de juiste keuzes te maken. We denken mee en valideren uw ideeën over een oplossing. We maken uw visie zo concreet mogelijk en laten zien welke stappen er genomen moeten worden om uw business succesvol te laten groeien.

Een belangrijk instrument daarvoor is de Gap-analyse. We brengen samen nauwkeurig in kaart hoe u nu werkt en hoe we vinden dat het zou moeten. Vervolgens lichten we toe welke mogelijkheden er zijn om dat te bereiken.

Zo leggen we de vraag achter de vraag bloot: aan welke oplossing heeft uw organisatie daadwerkelijk behoefte en uit welke stappen bestaat het proces om dat doel te bereiken?

Een onderdeel van de Gap-analyse is het in kaart brengen van uw applicatielandschap. We maken een overzicht van alle applicaties en systemen binnen uw organisatie zoals officesoftware, processoftware, databases en software voor klantenservice bijvoorbeeld. Daarnaast kijken we welke systemen gekoppeld zijn en data uitwisselen.

api koppeling maken

Door uw applicatielandschap zorgvuldig te inventariseren zorgen we ervoor dat nieuwe oplossingen gekoppeld worden en naadloos samenwerken met de systemen die al binnen uw organisatie aanwezig zijn.

Het kan ook zijn dat de kern van de oplossing niet ligt in het veranderen van het applicatielandschap maar dat er bepaalde problemen optreden binnen uw werkprocessen. Dat bepaalde offertes niet goed converteren, om maar iets te noemen. Door het nauwkeurig analyseren van de processflows, kijken we dan hoe we uw operatie kunnen verbeteren.

Wanneer de gewenste oplossing is uitgedacht en gevalideerd, wordt het tijd om de beste softwareleverancier te vinden. En ook dat regelen we graag voor u. Voor dit selectieproces stellen we in informatieaanvragen (RFI’s) en offerteaanvragen (RFP’s) op. Door onze digitale expertise en ervaring met softwareontwikkeling kunnen de reacties goed doorgronden en op waarde schatten.

Met Business Engineers bent u dus altijd zeker van de beste oplossing en de beste leverancier.

Meer weten?

Als IT-specialist én ondernemer wil ik graag van u horen met welke uitdagingen of kansen u te maken heeft. Bel me gerust om daar eens over verder te praten.