Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Projectmanagement

Projectmanagement
Oog houden op de hoofdlijnen, bijsturen waar nodig

“Software implementeren mag mijn organisatie
niet afleiden van onze core business.”

U weet welke software u nodig heeft en ook welke leverancier daarvoor het meest geschikt is. Business Engineers neemt dan graag de verantwoordelijkheid om de ontwikkeling en de implementatie van de software zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Door de combinatie van bedrijfskundige en digitale expertise begrijpen we zowel uw organisatie, werkwijze en wensen, als de denk- en werkwijze van de softwareleverancier.

Joren Business Engineer

We kunnen daardoor uw visie uitdragen tijdens het ontwikkelproces en zijn uitstekend geëquipeerd om een implementatieproject vloeiend, op tijd en binnen budget te laten verlopen. We rapporteren wekelijks of zelfs dagelijks, betrekken de stakeholders tijdig en zijn extra scherp op wat er (nog niet) gedaan is.

Ook organiseren we informatie- en werksessies voor klanten, personeel en andere betrokkenen. Daarmee voorkomen we langdurige projecten, creëren we een maximaal draagvlak voor verandering en bewaken de rode lijn van uw project.

Business Engineers beschikt over een uitgebreide toolset om zelfs de meest complexe IT-projecten in goede banen te leiden. Zo is onze monitoring & rapportagesoftware te koppelen aan elke takenmanager, urenregistratie en issue tracker. We verzorgen de onboarding, ondersteunen bij de lancering(en) en leveren gebruikerstrainingen en -instructies.

Met Business Engineers blijft u focus houden op wat écht belangrijk is.

Meer weten?

Als IT-specialist én ondernemer wil ik graag van u horen met welke uitdagingen of kansen u te maken heeft. Bel me gerust om daar eens over verder te praten.