Meer informatie Ja, ik geef toestemming

KLANT CASES

BsGW

OVER BsGW

Unieke applicatie stroomlijnt bezwaarprocedure

De hoogte van gemeentelijke en waterschapsbelastingen wordt bepaald door de WOZ-waarde van een bedrijfspand of woning. Burgers en bedrijven hebben het recht bezwaar aan te tekenen tegen deze waardevaststelling en doen dat in groten getale.

Voor de overheid is het vaak een uitdaging om de bezwaarschriften op de juiste manier en vooral binnen de gestelde termijn te behandelen. Het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen via een bijzondere, volledig geïntegreerde applicatie biedt uitkomst.

03_BSGW_Case_Way2Web

Over BsGW

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een samenwerkingsverband voor de heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Deelnemers zijn 28 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg. Met BsGW willen de deelnemende partijen meer maatschappelijk rendement behalen en de samenwerking met andere gemeentes uitbreiden.

Portaal ondersteunt beslissingen en voorkomt fouten

Aan Way2Web is gevraagd om de bedrijfsprocessen te analyseren en met een innovatieve oplossing te komen om de werkwijze te verbeteren met als doelstellingen: de burger tijdig en correct antwoord geven, goed omgaan met gemeenschapsgeld en tijdig innen van belastingen.

In de nieuwe situatie is het hele proces te beheren via een portaal. Het systeem ondersteunt de ambtenaar bij het nemen van beslissingen door de juiste data te tonen. Foutieve invoer wordt voorkomen doordat het systeem ook daarbij helpt. Het portaal zorgt verder voor een goede verdeling van de workload en -heel actueel- er kan door de ambtenaar ook vanuit huis gewerkt worden.

Geautomatiseerde werkprocessen

Er is gestart met het solide automatiseren van de volledige intake: alle bezwaren die binnenkomen worden gevalideerd en tijdig doorgezet naar inhoudelijke behandelaren.

Het automatiseren van het intake- en afhandelproces betekent, behalve efficiënter werken, vooral dat de burger een gedegen en tijdige reactie ontvangt op zijn ingediende bewaar. Het proces van waardevaststelling kan hierdoor verbeteren en zowel de overheid als burgers en bedrijven besparen veel tijd en geld.

01_BSGW_Case_Way2Web

Eén portaal voor indienen en afhandelen

De eerste versie van deze innovatieve applicatie wordt gebruikt door medewerkers en management van BsGW. In vervolgfases zullen ook de deelnemende gemeentes en het waterschap, externe bureaus en burgers toegang krijgen. Het is de bedoeling dat zowel het indienen als het afhandelen van bezwaarschriften in de toekomst via één centraal portaal plaatsvindt.

BsGW_1@4x

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Bewezen resultaten

Hier leest u meer over websites en webapplicaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Niet alleen omdat we trots zijn op ons werk, maar vooral om u te laten zien hoe we hebben meegedacht en meegewerkt met onze opdrachtgevers.