Meer informatie Ja, ik geef toestemming

KLANT CASES

BsGW

OVER BsGW

Grote efficiencyslag belastingheffing dankzij nieuw platform

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is verantwoordelijk voor heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Burgers en bedrijven hebben het recht bezwaar aan te tekenen en doen dat in groten getale. Niet alleen met bezwaren tegen de WOZ-waarde maar ook tegen hondenbelasting, rioolheffing of toeristenbelasting bijvoorbeeld.

Voor de overheid is het vaak een uitdaging om de bezwaarschriften op de juiste manier en vooral binnen de gestelde termijn te behandelen. Zeker wanneer de noodzakelijke informatie zich in verschillende systemen bevindt. Het stroomlijnen van de bestaande bedrijfsprocessen en systemen via een bijzonder platform biedt uitkomst.

“Way2Web denkt niet vanuit een standaardproduct maar vanuit onze behoefte. Ze hebben zich dan ook zeer grondig verdiept in onze werkprocessen. Als je niet snapt hoe wij werken, begrijp je ook niet wat we vragen en nodig hebben.

Wij waren gewend om kant-en-klare software aan te schaffen. Nu hebben we echt samen software geïmplementeerd wat betekent dat je doorlopend keuzes moet maken. Dat vraagt om veel flexibiliteit. Voor Way2Web dagelijkse praktijk - voor ons een nieuwe ervaring!”

Roy Willems, Procescoördinator gegevensbeheer

03_BSGW_Case_Way2Web

Over BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is een zelfstandig samenwerkingsverband van 29 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg. BsGW zorgt voor de heffing en inning van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Het gaat om maar liefst 62 heffingsoorten gebaseerd op 116 verordeningen.

Voor het bepalen en innen van deze en andere belastingen wordt samengewerkt met onder andere het Inlichtingenbureau, UWV, afvalverwerkers, de rechtbank en de rijksbelastingdienst. BsGW heeft de samenwerking met Way2Web gezocht om bezwaren slimmer en efficiënter af te handelen.

Visie op digitalisering

BsGW wil focus op standaardisering en digitalisering. Men stelt hoge eisen aan operational excellence, open standaarden en API’s, best practices, best of breed oplossingen en een oplossing volgens geldende IT- en architectuurprincipes (GEMMA, Common Ground).

Tot slot verwacht men een optimale prijs-kwaliteitverhouding en een zo laag mogelijk risico voor de bedrijfsvoering. De kwaliteit en werkwijze van Way2Web sluiten hier naadloos op aan.

Platform ondersteunt beslissingen en voorkomt fouten

Binnen BsGW wordt gewerkt met 14 verschillende systemen die nauwelijks geïntegreerd zijn. Ook is er geen centrale dataopslag. Dit betekent veel werk, weinig overzicht en een gerede kans op fouten.

In de nieuwe situatie wordt het hele proces beheerd via een platform. Het systeem ondersteunt de ambtenaar bij het nemen van beslissingen door de juiste data te tonen. Foutieve invoer wordt voorkomen doordat het systeem ook daarbij helpt. Het platform zorgt verder voor een goede verdeling van de workload en -heel actueel- er kan door de ambtenaar ook vanuit huis gewerkt worden.

Aan Way2Web is gevraagd om de bedrijfsprocessen te analyseren en met een innovatieve oplossing te komen om de werkwijze te verbeteren met als doelstellingen:
 

 • Verbinden van de individuele processtappen & applicaties
 • Het voorkomen van piekbelasting door het beter organiseren van het werk
 • Het digitaliseren van handmatige of papieren processtappen.
 • Het sneller beschikbaar stellen van informatie voor zowel de burger als medewerkers van BsGW

Geautomatiseerde werkprocessen

Er is gestart met het solide automatiseren van de volledige intake: alle bezwaren die binnenkomen tegen de tientallen heffingsoorten, worden gevalideerd en tijdig doorgezet naar inhoudelijke behandelaren.

Het automatiseren van het intake- en afhandelproces betekent, behalve efficiënter werken, vooral dat de burger een gedegen en tijdige reactie ontvangt op zijn ingediende bewaar.

01_BSGW_Case_Way2Web

Eén platform voor indienen en afhandelen

De verschillende bestaande systemen zijn niet vervangen maar binnen het platform geïntegreerd. De software ligt als een schil rondom de processen en systemen. Hierdoor ontstaat een slimme workflow en hebben alle medewerkers te maken met steeds dezelfde realtime informatie. Dit zal op termijn een enorme tijdwinst betekenen en levert nu al veel meer gebruiksgemak voor de medewerkers.

De eerste versie van deze innovatieve applicatie wordt gebruikt door circa 50 medewerkers van de afdelingen Intake en Afhandeling van BsGW. Op termijn kan onderzocht kunnen worden welke mogelijkheden en kansen er nog zijn voor uitbreiding en opschalen van de applicatie.

BsGW_1@4x

Efficiënter, makkelijker en prettiger werken

Voor de BsGW medewerkers betekent het samen met Way2Web ontwikkelde platform dat ze op een efficiënte, transparante en correcte wijze de bezwaren van burgers en bedrijven kunnen behandelen. Doordat ze de noodzakelijke informatie niet langer uit allerlei verschillende systemen hoeven te halen maar alle informatie op één scherm krijgen aangeboden, wordt hun werk behalve efficiënter ook makkelijker en prettiger.

Created with Sketch.

Innovatieve oplossing

 • Digital & API first
 • Uitgebreid rechten en rollen systeem met flow
 • Netwerkschijven via smb gemount
Created with Sketch.

De applicatie

 • Koppeling met Vyzyr
 • Koppeling met Centric en Ortax
 • Laravel, blade templates en Vue.js
Created with Sketch.

Wetenswaardig

 • 60.000 zaken met 75.000 bezwaarredenen
 • Synchronisatie tussen meerdere systemen d.m.v. views
 • Statussen van zaken die in een eerder systeem afgehandeld zijn, blijven beschikbaar

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Bewezen resultaten

Hier leest u meer over websites en webapplicaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Niet alleen omdat we trots zijn op ons werk, maar vooral om u te laten zien hoe we hebben meegedacht en meegewerkt met onze opdrachtgevers.