Meer informatie Ja, ik geef toestemming

KLANT CASES

Fitale

OVER Fitale

Scan voor een duurzaam HR-beleid

De mens is het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie. Daarom wil je graag verstandig en zorgvuldig omgaan met je personeel. De Fitale scan zorgt voor een overzichtelijke, realtime weergave van alle informatie, kansen en risico’s rondom personeel en arbeid. Way2Web ontwikkelde er een veilige en gebruiksvriendelijke onlineapplicatie voor.

“Way2Web is een echte businesspartner. Ze gedragen zich als onze CTO en geven het gevoel dat we dit echt samen doen.”

Peter de Hond, directeur/eigenaar Fitale

fitale-circle

Het vertrekpunt

Duurzaam omgaan met personeel betekent rekening houden met heel veel verschillende zaken zoals gezondheid, verzekeringen, Arbo, arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving en belastingen bijvoorbeeld. En dat betekent dat je te maken krijgt met een bonte stoet gespecialiseerde adviseurs. Het overzicht behouden is vaak lastig – en daar heeft Fitale een oplossing voor ontwikkeld.

Informatieverzameling

De basis van de dienstverlening van Fitale wordt gevormd door uitgebreide scans en interviews met medewerkers en directie en het verzamelen van andere relevante data. De manier waarop dat gebeurde was echter niet ideaal. Zo moesten adviseurs de klant fysiek bezoeken om informatie te verzamelen.

Verder werden data aanvankelijk verwerkt in Excel-sheets en Word-documenten. De hoge foutgevoeligheid daarvan leidde tot veel, tijdrovende controles. En kennis over deze unieke methode kon makkelijk in handen van de concurrent terechtkomen.

netwerk gesprek

Fitale Adviesscan

Fitale scant kansen en risico’s rond medewerkers op een zeer breed terrein. Op basis van een realtime rapport wordt een duidelijk plan van aanpak ontwikkeld. Als dat nodig is wordt de klant vervolgens geholpen met het inschakelen van de juiste adviseurs.

Fitale staat in het midden van alle adviseurs en kan als geen ander de koppeling maken tussen alle partners op het gebied van personeel en arbeid. Organisaties kunnen gestructureerd aan de slag met duurzame inzetbaarheid, lopen minder risico en besparen kosten veroorzaakt door bijvoorbeeld verzuim, WIA-instroom en productiviteitsverlies.

Onlineapplicatie

Way2Web ontwikkelde samen met Fitale een onlineapplicatie en daarmee is het tijdperk Word en Excel definitief voorbij. Scans worden nu via het internet uitgevoerd. Door de adviseurs, maar ook steeds meer door de klant zelf. Daardoor is het verzamelen van data veiliger, minder foutgevoelig en vooral minder tijdrovend.

Fitale had een lange lijst met wensen maar koos voor alleen de functionaliteit die echt nodig was om aan de slag te kunnen, een Minimum Viable Product. Hierdoor was men eerder operationeel en werden kosten en risico’s beperkt.

Ruimte voor groei

De applicatie vormt nu het hart van het bedrijf en geeft Fitale alle ruimte om de methode zelf nog verder te verbeteren. Scans worden automatisch verzonden en rapporten automatisch gegenereerd.

Inmiddels werkt men samen met een aantal grote partijen, waaronder verzekeraars, en daar heeft de applicatie een belangrijke rol in gespeeld. Fitale wordt gezien als een serieuze speler omdat ze een slimme, schaalbare oplossing hebben.

Er zijn meer dan 100 Fitale Adviesscans uitgevoerd en sinds enkele maanden zijn, na een grondige opleiding, de eerste zelfstandige adviseurs actief als licentiehouder.

Created with Sketch.

Krachtige online applicatie

  • Applicatie verbindt alle stakeholders, ook buiten de organisatie
  • Kwantitatieve én kwalitatieve dataverzameling
  • Advies gekoppeld aan strategische doelen en missie
Created with Sketch.

Veelzijdig en breed inzetbaar

  • Vergelijkingen met benchmarks branche (bijv. verzuimcijfers)
  • Geschikt vanaf 20 tot vele duizenden medewerkers
  • Directie, leidinggevenden en medewerkers geven elkaar continu feedback over diverse onderwerpen
Created with Sketch.

Van start-up naar scale-up

  • Meer dan 100 scans door Fitale uitgevoerd
  • Eerste franchisenemers Fitale Scan actief
  • Integratie via grote verzekeringsmaatschappijen

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Bewezen resultaten

Hier leest u meer over websites en webapplicaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Niet alleen omdat we trots zijn op ons werk, maar vooral om u te laten zien hoe we hebben meegedacht en meegewerkt met onze opdrachtgevers.