Meer informatie Ja, ik geef toestemming

KLANT CASES

Goodmorning

OVER Goodmorning

Tijd besparen door verbeterde werkprocessen

Voor uitzendorganisatie Goodmorning werkte Way2Web aan de gehele IT-structuur. Handmatige processen zijn geautomatiseerd en het front-end kreeg een compleet nieuwe uitstraling.

Intensieve samenwerking

Goodmorning is een snelgroeiende, landelijke uitzendorganisatie. Mede door haar ambities voldeed de IT-structuur niet meer. Goodmorning wist dat er met behulp van het internet veel efficiënter en makkelijker kon worden gewerkt, zowel intern als met uitzendkrachten en klanten.

Way2Web bleek de ideale partner om dit te realiseren dankzij de combinatie van bedrijfskundige expertise en technische kennis. Tijdens een periode van intensieve samenwerking werd er keer op keer effectief en snel geschakeld.

Grondige inventarisatie en analyse

Way2Web is gestart met een organisatiebreed onderzoek om de mogelijkheden te verkennen. Daarin is de huidige werkwijze geanalyseerd, werden gebruikersinterviews afgenomen en zijn de lange termijn wensen in kaart gebracht. Door de vele informatiestromen was dit een complexe uitdaging.

Vanuit de behoefte om efficiënter te werken is nagedacht over portalen. Daarbij wordt informatie gecentraliseerd en digitaal toegankelijk gemaakt. Via zo’n portaal wisselen zowel klanten als uitzendkrachten razendsnel informatie uit met de back-office.

Ook had Goodmorning behoefte aan een nieuwe website die een helder beeld geeft van de bedrijfsactiviteiten van de visie van het bedrijf – en die zorgt voor een betere conversie.

Working

Gefaseerde oplossing

Uit het onderzoek van Way2Web bleek dat de automatiseringsslag op vier vlakken moest worden ingezet:

 • Begeleiding bij de implementatie van een nieuw ERP-pakket, MySolution Flex
 • Het opzetten van een meertalig webportaal, waar zowel uitzendkrachten als
  werkgevers (klanten) kunnen samenwerken met Goodmorning
 • De bouw van een koppeling waarmee de gegevens tussen het webportaal en
  MySolution Flex automatisch worden uitgewisseld
 • De ontwikkeling van een moderne en bedrijfsbrede website die ook toegang
  geeft tot het webportaal

Meer tijd, minder fouten

Goodmorning beschikt nu over een ecosysteem waarin alle informatiestromen worden ontsloten in één centrale database, MySolution Flex. Alle informatie wordt via de website of de webportalen ontvangen of verstuurd.

Deze efficiëntieverbetering zorgt ervoor dat de organisatie een grotere slagkracht heeft en levert tegelijkertijd aanzienlijke kostenbesparingen op. Zo hoeft er veel minder geprint te worden – de 1.500 wekelijkse loonstroken worden nu immers digitaal verstrekt!

Ook klanten en hun uitzendkrachten plukken de vruchten van het portaal. Doordat urenbriefjes nu digitaal worden ingevoerd is de foutkans kleiner en dus worden uitzendkrachten correct uitbetaald. Omdat elke uitzendkracht over zijn eigen digitale omgeving, beschikt kunnen mededelingen, loonstroken of nieuwe vacatures in een taal naar keuze worden ingezien.

Way2Web's grootste uitdaging

Draagvlak is één van de moeilijkste aspecten in een dergelijke transitie. Omdat Goodmorning hier veel waarde aan hecht stond Way2Web soms letterlijk met de voeten in de modder, bijvoorbeeld om de portalen te testen bij een boomkweker die uitzendkrachten inschakelt via Goodmorning.

Macbook en schrift
Created with Sketch.

Minder papier

 • Van 1500 printjes naar digitale loonstroken
 • Uitgebreide koppeling met ERP-systeem MySolution Flex
Created with Sketch.

Efficiënter werken

 • Door online ureninvoer enorme besparing in werklast
 • Content makkelijk te beheren via een CMS
 • Responsive design, dus ook gebruik via mobiel en tablet
 • Alle informatie is in meerdere talen beschikbaar
Created with Sketch.

Alle informatie centraal

 • Tienduizenden gebruikers & CV’s locatie-onafhankelijk beschikbaar
 • Website met geïntegreerde webportalen

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Bewezen resultaten

Bekijk onze voorbeeldcases en lees meer over websites en webapplicaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Niet alleen omdat we trots zijn op ons werk, maar vooral om u te laten zien hoe we hebben meegedacht en meegewerkt met onze opdrachtgevers.