Meer informatie Ja, ik geef toestemming

KLANT CASES

Het Begint met Taal

OVER Het Begint met Taal

Online tool Match voor slim matchen van vrijwilligers en deelnemers taalcoaching

Stichting Het Begint met Taal stimuleert live en online taalcoaching voor de 600.000 anderstaligen in Nederland. Met Match worden deelnemers en vrijwilligers efficiënt gekoppeld, begeleid en gemonitord. Het maatschappelijk rendement van deze slimme software is hoog: de kwaliteit verbetert en er blijft meer budget over om nog meer mensen te bereiken.


Veilige oplossingen om efficiënter te werken aan meer kwaliteit – Way2Web ontwikkelt digitale oplossingen voor de non-profit branche.

Over Het Begint met Taal

Stichting Het Begint met Taal is Nederlands grootste expert op het gebied van taalcoaching. Men vergroot de bekendheid en de effectiviteit van taalcoaching met materiaal, advies en training. Dit landelijke platform ondersteunt 180 organisaties, verspreid over ruim 400 locaties. Ook wordt er samengewerkt met gemeenten, taalscholen en werkgevers.

Het Begint met Taal ondersteunt en traint zo’n 600 coördinatoren, biedt e-learnings voor 15.000 vrijwilligers en koppelt vrijwilligers aan circa 30.000 deelnemers.

In gesprek Het Begint met Taal Way2Web

Om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving zijn beheersing van de
Nederlandse taal én contact met anderen belangrijke voorwaarden

Meedoen als anderstalige

Om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving zijn beheersing van de Nederlandse taal én contact met anderen belangrijke voorwaarden. Voor de circa 600.000 anderstaligen in ons land kan dat nog een flinke uitdaging zijn.

Veel anderstaligen gaan weliswaar naar taalscholen maar hebben weinig of geen gelegenheid om te oefenen. Door de inzet van vrijwilligers als taalcoach om samen te oefenen en er samen op uit gaan, wordt daar iets aan gedaan.

Kletsmaatjes

Met het project Kletsmaatjes kunnen vrijwilligers en deelnemers sinds 2020 ook wekelijks laagdrempelig online contact hebben. Maar het bestaande platform moest technisch worden gemoderniseerd. Vanuit het werkveld waren er veel verbeterwensen.

Het grootste deel van het werk van de coördinatoren verliep nog op papier of via Excel. Tijdrovend, foutgevoelig en lastig overdraagbaar dus. Hoewel gelijkwaardigheid van deelnemers en vrijwilligers een belangrijk uitgangspunt is, werd alleen via de taalcoaches gemonitord hoe de ontmoetingen verliepen.

Ook opschalen was bij de bestaande werkwijze niet goed mogelijk. Toen letterlijk duizenden mensen op Kletsmaatjes afkwamen, bleek de urgentie van een compleet nieuw platform dat voldoet aan alle eisen op het vlak van schaalbaarheid, gebruikersgemak en security.

Match: slim matchen van vrijwilligers en deelnemers

Way2Web Software ontwikkelde samen met Het Begint met Taal de online tool Match voor het slim matchen van vrijwilligers en deelnemers. Match is met name gericht op de coördinatoren van de 180 landelijke organisaties die zich bezighouden met taalcoaching. Daarnaast zijn de zeer populaire, online en coronaproof ontmoetingen via Kletsmaatjes nu probleemloos op te schalen.

Vrijwilligers en deelnemers kunnen zichzelf aanmelden met een link op de eigen website van een organisatie. De coördinator kan met Match heel makkelijk registreren, koppelen, monitoren en rapporteren. Voor het koppelen gebruikt Match allerlei slimme filters en koppelcriteria. Via evaluatie-mails geven vrijwilligers én deelnemers hoe blij ze met een koppeling zijn. Coördinatoren zijn daardoor in staat om veel sneller en doelgericht actie te ondernemen.

Door een aanmerkelijk grotere efficiency wordt veel tijd en geld bespaard, budget dat vrijkomt om aan echt inhoudelijke activiteiten te besteden. Daarnaast zijn er voor de coördinatoren zelf trainingen, webinars en handleidingen beschikbaar. Verkregen inzichten over best practices worden via Match snel landelijk gedeeld. Het maatschappelijk rendement van deze software is dan ook hoog.

Omdat het om veel verschillende organisaties gaat, kan Match flexibel worden ingericht en aangepast aan de eigen werkwijze en programma’s. Het is geschikt voor 1-op-1 koppelingen maar ook voor groepjes of zelfs taalcafés.

Het verwerken van persoonsgegevens, het koppelen van mensen en elkaar beoordelen – het zal duidelijk zijn dat er extreem veel aandacht is besteed aan privacy, rollen en rechten en beveiliging (AVG, ISO 27001).

Evaluaties en rapportages aan de overheid bijvoorbeeld, worden automatisch gegenereerd. En er is zelfs een wetenschappelijk gevalideerde effectmeting aan de tool verbonden. Inzicht in voortgang, tevredenheid en resultaat mag vrij uniek genoemd worden in de vrijwilligerswereld.

Begint_met_taal_way2Web_illustratie_03

Breed inzetbaar

We blijven Match uiteraard doorontwikkelen. Ambities voor de komende tijd zijn:

 • Een CRM en Mailchimp-module, zodat taalorganisaties helemaal soepel hun vrijwilligers kunnen updaten over het reilen en zeilen (verdieping)
 • Het bouwen van integraties met landelijke voorzieningen, om bijvoorbeeld batches van deelnemers/vrijwilligers toe te voegen (verbreding)
 • Grafische rapportages (benchmarks tussen organisaties, impact per jaar, en jaar-op-jaar, de achtergrond van vrijwilligers en deelnemers)

Match wordt door de stichting Het Begint met Taal vooral gebruikt voor taalcoaching bij anderstaligen en wordt daarvoor de komende tijd actief gepromoot bij tal van organisaties en overheden. De tool is echter ook geschikt voor welzijnsorganisaties, taalhuizen en iedere andere organisatie waar vrijwilligers en deelnemers gekoppeld worden. Een oplossing kortom, met nog veel potentieel en een groot maatschappelijk rendement. Vandaar ook dat Way2Web niet alleen als ontwikkelaar betrokken is, maar ook financieel bijdraagt aan dit prachtige project.

Created with Sketch.

Relevante oplossing

 • 600.000 anderstaligen NL
 • Ondersteuning voor 180 organisaties
 • 30.000 deelnemers en 15.000 vrijwilligers
Created with Sketch.

Innovatieve applicatie

 • Automatische evaluaties
 • Wetenschappelijk gevalideerde effectmeting
 • Inzicht in voortgang, tevredenheid en resultaat
Created with Sketch.

Optimale beveiliging

 • ISO-certificering vanwege persoonsinformatie
 • AVG-proof
 • Uitgebreid rechten en rollen systeem

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Bewezen resultaten

Hier leest u meer over websites en webapplicaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Niet alleen omdat we trots zijn op ons werk, maar vooral om u te laten zien hoe we hebben meegedacht en meegewerkt met onze opdrachtgevers.