Meer informatie Ja, ik geef toestemming

KLANT CASES

Hollister Startzeker

OVER Hollister Startzeker

Applicatie voor betere zorg en begeleiding

Een stoma is voor een patiënt niet altijd even makkelijk en comfortabel. Dat weet producent van stoma-oplossingen Hollister maar al te goed. Met de online applicatie Startzeker voor nazorg en begeleiding, ondersteunt het bedrijf hulpverleners om efficiënter te werken aan het welzijn van de patiënt.


Veilige oplossingen om efficiënter te werken aan meer kwaliteit – Way2Web ontwikkelt digitale oplossingen voor de zorg.

“Way2Web is in staat gebleken in korte tijd inzicht te krijgen in de dynamiek in onze markt. Daardoor hebben ze ons een product geleverd dat goed aansloot bij onze wensen.”

Mark Meyer MBA, Business Development Director

Over Hollister

Hollister is een internationale leverancier van medische producten. Om de dienstverlening te verbeteren was er behoefte aan een ondersteunend programma voor hulpverleners en patiënten. In relatief korte tijd ontwikkelde Way2Web hiervoor de applicatie Startzeker.

Informeren en ondersteunen

Startzeker wordt ingezet op initiatief van de hulpverlener die hiervoor toestemming vraagt aan de patiënt. Op basis van gegevens zoals operatiedatum en ingezette hulpmiddelen krijgt de hulpverlener automatisch notificaties en ontvangt de patiënt een informatiepakket op maat.

De applicatie geeft niet alleen informatie maar verzamelt ook gegevens over nazorg en het gebruik van hulpmiddelen via een patiëntvolgsysteem dat door de zorgverlener eenvoudig te documenteren is. Met deze gegevens kunnen patiënten in de toekomst beter worden geïnformeerd bij vragen of problemen.

Gezondheid ipad

Minimum Viable Product

In een requirements workshop heeft Hollister samen met Way2Web de gewenste resultaten en functionaliteiten bepaald. Om fouten te voorkomen is bovendien de ‘customer journey’ door de applicatie in een flowdiagram uitgetekend.

Omdat het systeem in zeer korte tijd ontwikkeld moest worden is een zogenaamd Minimum Viable Product (MVP) ontwikkeld, een applicatie met alleen de functionaliteiten die echt onmisbaar zijn.

Snel en transparant

Door de gedegen voorbereiding en het opdelen in korte sprints is het project op tijd en binnen budget opgeleverd. Daarna is de applicatie intensief getest door een kleine groep gebruikers.

Dankzij de modulaire opzet konden er makkelijk functionaliteiten worden toegevoegd. Gewenste aanpassingen waren bovendien goed onderbouwd en voor de klant inzichtelijk te budgetteren.

Toegankelijk en veilig

Startzeker wordt gebruikt door verschillende zorgverleners onder verschillende omstandigheden. Daarom is het belangrijk dat de applicatie goed bereikbaar en bruikbaar is, ook op afwijkende of verouderde systemen. Met een webapplicatie zijn verschillen daarin uitstekend op te vangen.

Ook veiligheid is essentieel en daarvoor zijn de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. De privacy van de patiënt stond van ontwerp tot oplevering centraal. Zo zijn gebruikers volledig van elkaar gescheiden en is het voor zorgverleners onmogelijk om elkaars patiëntgegevens in te zien.

Created with Sketch.

Gesloten gebruikerssysteem

  • Beperkte gebruikersrollen om gevoelige informatie te beschermen
  • Slimme maatregelen om (patiënt)informatie te delen waar dat relevant is
  • Pilotfase met >100 patiënten succesvol afgerond. Volgende fase opgestart
Created with Sketch.

Data-analyse & rapportage

  • Verbeterde zorgverlening door gegevensanalyse
  • Tijdiger signaleren van en acteren op problemen
  • Herkennen van trends en rapportage daarvan naar management
Created with Sketch.

Veilig en toekomstbestendig

  • Op maat gemaakte, veilige applicatie
  • Geheel modulair opgezet, waardoor eenvoudig nieuwe modules zijn bij te bouwen
  • Volledige afscherming patiëntgegevens

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Bewezen resultaten

Hier leest u meer over websites en webapplicaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Niet alleen omdat we trots zijn op ons werk, maar vooral om u te laten zien hoe we hebben meegedacht en meegewerkt met onze opdrachtgevers.