Meer informatie Ja, ik geef toestemming

KLANT CASES

Robidus

OVER Robidus

Applicatie integreert verzuimsoftware van klanten met HR-platform

Robidus ondersteunt ondernemingen bij een effectieve uitvoering van de sociale zekerheid van medewerkers. Daarvoor zijn actuele en correcte data nodig, die opgeslagen worden in het platform HRControlNet. Via dit platform zijn alle processen op dit gebied geautomatiseerd en afgestemd op de actuele wet- en regelgeving, waardoor compliance gewaarborgd is. Way2Web ontwikkelde een efficiënte, schaalbare middleware-applicatie die dit platform integreert met de eigen HR-software van klanten.


Veilig toepassingen waar werkgevers en werknemers baat bij hebben – Way2Web ontwikkelt digitale oplossingen voor HRM.

“Way2Web is een prettige partner om mee samen te werken. Ze begrepen snel wat wij zochten en met dat als basis is een robuust en veilig portaal ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij nieuwe klanten snel aansluiten op ons HRControlNet systeem en samen met hen werken aan sociale zekerheid. ”

Bart Mutsaers

Over-robidus

Over Robidus

Robidus beweegt zich op het terrein van sociale zekerheid – een dynamisch vakgebied van wetten, regels en voorzieningen – met als doel de inzetbaarheid van werknemers te vergroten. We werken voor 600 corporate relaties, dat doen we met een team van 350 professionals. Ons doel is het stimuleren van arbeidsparticipatie, het beheersen van uitval en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Tijdrovende maatwerk koppelingen

Via het platform van Robidus wordt onder andere onderzocht welk gedeelte van verzuimkosten ondergebracht kan worden bij het UWV. Correct en tijdig doorgeven van verzuimgegevens is daarvoor cruciaal. Veel klanten gebruiken echter hun eigen software om verzuim te registreren.

Het verwerken van data uit die verschillende applicaties is cruciaal om meerwaarde te creëren en een hoge kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Verdere ontwikkeling van het HRControlNet platform is hiervoor van belang. Voor iedere klant een maatwerk koppeling ontwikkelen is echter tijdrovend.

applicatiemodel robidus-2

De oplossing: middleware

Om te voorkomen dat Robidus voor ieder apart verzuimpakket een nieuwe koppeling moet realiseren, ontwikkelde Way2Web een geavanceerde middleware-applicatie. Middleware is software die verschillende informatiesystemen met elkaar verbindt zonder dat er een 1-op-1 koppeling tot stand worden gebracht.

De nieuwe applicatie standaardiseert de communicatie tussen de klantsystemen en het Robidus platform. Nieuwe klanten kunnen zo aanmerkelijk sneller worden aangesloten en het aanleverproces is volledig geautomatiseerd.

Stabiel en veilig

De applicatie verwerkt zeer veel en privacygevoelige gegevens. In de pilot is gestart met maar liefst 15.000 werknemers. Het spreekt voor zich dat bij het werken met dit soort data de beveiliging en stabiliteit maximaal moeten zijn. De middleware is dan ook volledig ontwikkeld volgens het BIV-model, wat staat voor Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid. Dit model vormt ook de basis voor de ISO 27001 en NEN 7510 certificering.

Robidus bespaart niet alleen tijd omdat maatwerk koppelingen niet meer nodig zijn, maar ook omdat bij een verkeerde invoer van verzuimgegevens de klant automatisch een notificatie ontvangt.

Klaar voor de toekomst

Na de succesvolle pilot die halverwege 2019 is uitgevoerd worden nu steeds meer klanten succesvol gekoppeld aan het platform. Ook andere pakketten worden in de toekomst gekoppeld aan HRControlNet. Robidus biedt haar klanten hiermee een geautomatiseerde oplossing voor de aanlevering van verzuimgegevens. Hiermee heeft de klant meer tijd om zich met haar core processen bezig te houden.

Cijfers op een rij

  • Succesvolle verwerking van gegevens na aansluiting eerste 3 klanten
  • Honderden verzuimregistraties en mutaties per dag

Info applicatie

  • Microservice architectuur via Lumen (Laravel microframework)
  • Security by design: extra veilig door het niet beschikbaar maken van een web interface
  • Volwaardige koppeling met API van Robidus
  • Universele integratie voor koppeling met AFAS (meerdere pakketten volgen)

Wetenswaardig

  • Bij verkeerd ingevoerd verzuim, automatische notificatie aan juiste contactpersonen
  • Alleen maar versleutelde verbindingen en strenge beveiligingsprotocollen
  • ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Bewezen resultaten

Hier leest u meer over websites en webapplicaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Niet alleen omdat we trots zijn op ons werk, maar vooral om u te laten zien hoe we hebben meegedacht en meegewerkt met onze opdrachtgevers.