Meer informatie Ja, ik geef toestemming

KLANT CASES

Syncasso

OVER Syncasso

Interactieve website voorkomt onnodige betalingsachterstanden

Syncasso is een incassobedrijf met een heel eigen aanpak waarin innovatief gebruik van ICT een belangrijke rol speelt. Men staat voor een, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, positieve en motiverende benadering van debiteuren.

Cijfers zijn daarbij belangrijk maar ook het menselijk aspect telt. Door goed te kijken naar de bezoekers van de Syncasso website zijn zowel de vorm als de inhoud daarvan ingrijpend veranderd.


Snel, compliant en koppelbaar door een open architectuur – Way2Web ontwikkelt digitale oplossingen voor de FinTech sector.

Way2Web Syncasso

Website werkte drempelverhogend

De website van Syncasso wordt voor het overgrote deel bezocht door zogenaamde debiteurklanten, mensen die een schuld hebben bij de opdrachtgevers van Syncasso. Meer dan de helft (!) van deze bezoekers is laaggeletterd en wordt op de site geconfronteerd met de redelijk strenge, zakelijke corporate communicatie. Door de hoeveelheid tekst met lange zinnen en vaak lastige termen, was het voor veel bezoekers onduidelijk wat ze precies moesten doen om contact op te nemen en problemen op te lossen.

Selfservice dankzij heldere vormgeving en begrijpelijke inhoud

De homepage van de nieuwe website is helemaal gericht op debiteurklanten, doorklikken naar een eigen pagina hoeft niet meer. Op de nieuwe website helpt de bezoeker zichzelf dankzij weinig tekst, eenvoudig taalgebruik (niveau B1) en heldere iconen.

De website helpt je door een aantal vragen voor je te formuleren. Daar kun je zelf de vraag uit kiezen die het beste past bij je bedoeling en ben je in een klik bij het antwoord dat je zoekt. 80% van de vragen wordt hiermee opgelost. Lukt dit niet dan kan de bezoeker zelf een vraag formuleren. De module heeft letterlijk aan een half woord voldoende.  Zelfs als dat fout geschreven is.

Met MVP testen wat werkt

Om er zeker van te zijn dat deze benadering ook daadwerkelijk aanslaat heeft Way2Web een zo ‘lean’ mogelijk Minimum Viable Product opgeleverd. Met een MVP kun je in een vroeg stadium testen of wat je doet klopt of aangepast moet worden en is de verdere softwareontwikkeling gebaseerd op resultaten uit de praktijk. De website is uiteraard geschikt voor desktop, tablet en smartphone.

Voor een gebruiksvriendelijk design is samengewerkt met een gespecialiseerd UX-designbureau. Het frontend is ontwikkeld met het open-source JavaScript framework Vue.js. Syncasso is de eerste in haar branche die op deze innovatieve manier aansluiting zoekt bij de doelgroep.

Snel en makkelijk contact

Op de nieuwe website kunnen mensen heel makkelijk zelf hun weg vinden. In de oude situatie liepen zelfs mensen die best konden betalen door de onduidelijkheid een (al snel kostbare) achterstand op. Een schuld van € 1.000 bijvoorbeeld loopt na 14 dagen al op tot € 1.160.  Ook is het prettig dat het contact met Syncasso behalve zo laagdrempelig mogelijk nu ook zo persoonlijk mogelijk is. Financiële problemen hebben is tenslotte nog steeds een taboe.

Softwareontwikkeling blijft doorgaan

Ook al is de website in gebruik, het analyseren en testen gaat door. Welke iconen en teksten werken het best en in welke volgorde? Ook wordt gekeken naar welke route een bezoeker aflegt en welke vragen men stelt. Naast steeds meer duidelijkheid en gebruiksgemak zullen nieuwe opties worden toegevoegd. Denk daarbij aan spraakopnames, het invullen van betaalcodes en een mogelijkheid van direct betalen.

Created with Sketch.

Effectieve innovatie

  • 57% debiteurklanten zoekt nu online naar een oplossing (+ 16%)
  • Gemiddelde sessieduur 27% korter
  • Groei eenmalig bezoek (oplossing gevonden, vraag beantwoord)
Created with Sketch.

Gebruiksvriendelijke applicatie

  • Frontend ontwikkeling met Vue.js
  • Naadloze integratie binnen bestaande website
  • Geschikt en getest voor alle devices
Created with Sketch.

Veilig en eenvoudig te beheren

  • Inhoud en structuur volledig door Syncasso te beheren
  • Aanpassingen direct vanuit CMS
  • Veilige integratie met achterliggende software en diensten

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Bewezen resultaten

Hier leest u meer over websites en webapplicaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Niet alleen omdat we trots zijn op ons werk, maar vooral om u te laten zien hoe we hebben meegedacht en meegewerkt met onze opdrachtgevers.