Meer informatie Ja, ik geef toestemming

KLANT CASES

SZ Tools

OVER SZ Tools

Applicatie geeft greep op uitkeringslasten en re-integratiekosten

Overheids- en onderwijsinstanties (O&O) in ons land zijn eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet. Ze dragen geen WW-premie af maar betalen de uitkering van werkloos geworden werknemer helemaal zelf. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het re-integreren van voormalige werknemers. Naast hoge financiële lasten brengt deze dubbele taak ook veel administratief werk. De nieuwe WW Tool helpt om de uitkeringskosten en re-integratie beter te managen en te beheersen.

Over SZ Tools

SZ Tools is opgericht in 2019 door Frank Schuitema en Marlien Schuitema. Beide oprichters zijn jaren werkzaam geweest in de sector Onderwijs & Overheid en beschikken over diepgaande kennis en ervaring in de vakgebieden WW, ZW en WGA.  Vanuit de bestaande behoefte bij O&O instanties is SZ Tools opgericht. Nog in datzelfde jaar hebben SZ Tools en Way2Web de handen ineengeslagen om een volwaardig cliëntvolgsysteem te ontwikkelen.

“Het intuïtieve design en de grote gebruiksvriendelijkheid stelt de klant in staat om vanuit één SaaS applicatie uitkeringskosten te voorspellen, inzichtelijk te maken en te beheren. Dit levert de gebruiker tijdswinst op, waardoor de klant zich meer kan focussen op de uitstroom van voormalige medewerkers. Dit leidt weer tot lagere uitkeringslasten, wat een directe kostenbesparing voor de organisatie inhoudt.”

Frank Schuitema

Data niet centraal beschikbaar

Uitkeringsgegevens en re-integratiedata van voormalige medewerkers zijn niet centraal beschikbaar maar bevinden zich in verschillende systemen. Instanties hebben allemaal hun eigen manier van werken. Vaak gebruikt men losse Excel-imports en Excel-rapportagetools. Het managen van de uitkeringen is daardoor zeer arbeidsintensief. Aan het daadwerkelijk re-integreren komt men niet voldoende toe waardoor mensen langer een beroep doen op een uitkering.

Innovatief cliëntvolgsysteem voor accurate prognoses

SZ Tools ontwikkelt met Way2Web Software een innovatieve applicatie om dit probleem integraal op te lossen. Vanuit een betrouwbaar en efficiënt cliëntvolgsysteem kunnen de eigenrisicodragers uitkeringskosten voorspellen en beheren, en daarnaast de re-integratie managen.

De klant heeft in één oogopslag inzicht in de uitkeringsgegevens en uitkeringslasten op zowel organisatie-, afdelings- als medewerkers-niveau.  Met een paar klikken creëert de gebruiker, dankzij de aanwezigheid van 4 standaardrapportagemogelijkheden (optioneel meer uitgebreide rapportages beschikbaar), eenvoudig overzichtelijke managementrapportages.

Het intuïtieve design en de grote gebruiksvriendelijkheid stelt de klant in staat om vanuit één online applicatie uitkeringskosten te voorspellen, inzichtelijk te maken en te beheren. Dit levert de gebruiker tijdswinst op, waardoor de klant zich meer kan focussen op de uitstroom van voormalige medewerkers. Dit leidt weer tot lagere uitkeringslasten, wat een directe kostenbesparing voor de organisatie inhoudt.

Hoge eisen aan veiligheid en betrouwbaarheid

De WW Tool importeert real-time data vanuit het Werkgeversportaal UWV en combineert deze data met reeds aanwezige persoons- en uitkeringsgegevens. De applicatie zorgt voor het inlezen, muteren van uitkeringsgegevens. Daarbij worden persoonsgegevens zoals BSN-nummers en personalia verwerkt. Dit stelt hoge eisen aan de veiligheid van de applicatie.

Gebruikers van de WW Tool zijn onder meer:

• Financieel medewerker (financiële prognose en realisatie)
• Re-integratiemedewerkers (beheer en re-integratietrajecten)
• Administratief medewerker (importeren data en archief)
• De backoffice van SZ Tools (beheer van de applicatie)

De WW Tool voldoet aan de hoogste veiligheidseisen en ISO-normen, zodat de persoonsgegevens veilig kunnen worden verwerkt en gebruikt.
Elke organisatie heeft haar eigen bedrijfsomgeving waarin de gebruikers zijn georganiseerd op basis van rollen, zodat zij alleen hun eigen data in kunnen zien. Afhankelijk van de gekozen sector (bijv. mbo of hbo) kunnen er andere instellingen worden gekozen.

Echte SaaS-applicatie, trapsgewijze uitbreiding

Bij deze echte SaaS-applicatie kan men helemaal zelfstandig online een demo aanvragen, klant worden en de tool direct gebruiken. Er is een onboardingflow ingericht, importeren gaat vanzelf en voor eventuele vragen is de servicedesk bereikbaar.

Er is gestart met WW-uitkeringen en de zogenaamde bovenwettelijke uitkeringen. Daarna zullen ook uitkeringen in het kader van de Ziektewet en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten worden gefaciliteerd met SZ Tools.

Daarnaast zullen in een volgende fase extra functionaliteiten worden toegevoegd zoals meer management rapportages, integratie met een BI-tool, het uitbreiden van dossiermanagement en het tussentijds aanpassen geïmporteerde data. Ook wordt er continu gewerkt aan verbeteringen dankzij feedback van de betrokken gebruikers.

Cijfers op een rij

  • Data van tienduizenden medewerkers
  • Direct inlezen van bestanden van uit Werkgeversportaal UWV
  • Deelname van nu al 5 instellingen hoger onderwijs

De applicatie

  • Vue.js frontend met behulp van Vanilla JS
  • ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd
  • Dataencryptie volgens de strengste normen

Wetenswaardig

  • Onboarding volledig digitaal
  • Zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief
  • 4 uur tijdsbesparing per gebruiker per week

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?

Bewezen resultaten

Hier leest u meer over websites en webapplicaties die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Niet alleen omdat we trots zijn op ons werk, maar vooral om u te laten zien hoe we hebben meegedacht en meegewerkt met onze opdrachtgevers.