Meer informatie Ja, ik geef toestemming
ISO certificeringen

Certificering | ISO 9001, ISO 27001 & NEN 7510

Garantie voor kwaliteit

Sinds 2018 is Way2Web ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Deze jaarlijkse onafhankelijke toets laat zien dat je bedrijfsvoering en de informatiebeveiliging op orde zijn. Dit biedt zekerheid aan opdrachtgevers, partners en andere stakeholders. En bevestigt ons dat de aandacht die we besteden aan kwaliteit en veiligheid voldoet aan (internationale) normen en eisen.

“Veiligheid heeft topprioriteit bij onze klanten en bij Way2Web. Onze certificeringen zijn de formele bevestiging van de hoge kwaliteit die we al jaren nastreven en waar we ook in de toekomst aan blijven werken.”

Maurits Dijkgraaf Directeur Way2Web Software

Bedrijfsbrede toets

Way2Web ISO9001
NEN-EN-ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met een lange lijst eisen voor het kwaliteitsmanagement van alle onderdelen van je bedrijfsvoering.

Om te beginnen moet je een duidelijke strategische visie hebben. Waar sta je voor, waar wil je naar toe, hoe ziet je markt eruit en wat zijn je kansen en bedreigingen? Je moet een meerjarenplan hebben waar iedereen in je organisatie mee bekend is.

Die visie moet gebaseerd zijn op vier pijlers:

  • Stakeholderanalyse. Voor en met wie werk je samen, wat verwacht je van ze en wat verwachten ze van jou.
  • Je moet bekend zijn met alle wet- en regelgeving waar je mee te maken hebt.
  • Hoe zien je processen eruit? Hoe werk je, weet iedereen wat-ie moet doen en wat zijn je KPI’s, hoe bepaal je dat je processen succesvol zijn?
  • Welke issues zijn er? Wat zijn de grote aandachtspunten of thema’s waar je aan moet werken om je visie te realiseren.

Belangrijk voor klanten

De maatwerk software die wij ontwikkelen vergt niet alleen een aanzienlijke investering maar is voor onze klant ook van bedrijfskritische betekenis. Software heeft direct impact op de continuïteit, productiviteit en groeikansen van een organisatie.

Dankzij ISO 9001 zijn onze opdrachtgevers ervan verzekerd dat een externe, onafhankelijke partij ieder jaar controleert of we aan de hoge eisen voldoen. Een zekerheid die vaak ook door hun eigen klanten wordt geëist, om kwaliteit in de hele keten te garanderen.

Belangrijk voor ons

Met kwaliteitsmanagement ben je voortdurend bezig. Je moet continu controleren hoe het gaat. In overleg met het team en met het management. En tijdens roadmap meetings met de opdrachtgever. Ieder jaar krijgen we bovendien opnieuw een onafhankelijke controle-audit.

Dit zorgt er niet alleen voor dat je je werk goed doet maar ook dat je steeds beter wordt. Er ontstaat een vliegwieleffect op kwaliteit, klanttevredenheid en het bedrijfsresultaat.

DLF_01

ISO 27001/NEN 7510: garantie voor veiligheid

Het ISO 27001 certificaat betekent dat een onafhankelijke partij heeft getoetst of je voldoet aan alle internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging.

NEN 7510 is een aanvullende Nederlandse norm voor beveiliging van informatie uit de gezondheidszorg. Opdrachtgevers, partners en andere stakeholders zijn er daardoor zeker van dat informatiebeveiliging binnen Way2Web de hoogste prioriteit heeft en dat er vertrouwelijk en integer wordt omgegaan met patiëntgegevens.

Way2Web ISO27001

Internationale norm

ISO 27001 is wereldwijd de meest populaire norm voor informatiebeveiliging. De norm biedt een goede basis om je beveiliging procesmatig structuur te geven. Tal van maatregelen, processen en procedures zorgen ervoor dat je aantoonbaar werkt aan maximale vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie.

Daarbij gaat het overigens niet alleen om de techniek. Ook de fysieke omgeving en het gedrag van mensen kunnen een risico voor de veiligheid vormen. Wie hebben er toegang tot welke ruimtes, wie hebben toegang tot welke data en wat mogen ze daarmee doen?

Aanvullende norm voor de zorg

NEN 7510 is een Nederlandse norm die is gebaseerd op ISO 27001. De norm beschrijft welke maatregelen je moet nemen om op de juiste manier om te gaan met patiëntgegevens.

Naast eisen op het gebied van informatiebeveiliging en bescherming van de privacy vereist de norm een gedocumenteerd managementsysteem met onder andere een periodiek uitgevoerde risicoanalyse.

ISO Certificering

Beveiliging steeds belangrijker

De samenleving digitaliseert in hoog tempo en voor vrijwel iedere organisatie is IT van bedrijfskritische betekenis. Het belang van een goede beveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens neemt alleen maar toe. Bij Way2Web leggen we de lat zo hoog mogelijk en vinden het voldoen aan de normen ISO 27001/NEN 7510 dan ook vanzelfsprekend.

Om vast te stellen hoe veilig informatiesystemen, bedrijfsprocessen en data zijn, hanteren we het BIV-model.

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?