Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Door Dagmar Ingelse Leestijd 4 min.

Legacy software belemmert innovatie, groei en flexibiliteit

Legacy software is software die weliswaar nog functioneert maar inmiddels remmend werkt op het presteren van je organisatie. Er duiken steeds meer bugs op, de applicatie wordt langzamer of is bijvoorbeeld mobiel-onvriendelijk. Problemen oplossen, de applicatie onderhouden of nieuwe functionaliteit toevoegen blijkt moeilijk, tijdrovend of zelfs onmogelijk.

Wat veroorzaakt legacy software of technical debt?

De oorzaak van legacy is verouderde of rommelige code. De code kan na jaren achterhaald zijn maar ook vanaf het begin kwalitatief onder de maat zijn – bijvoorbeeld omdat er gekozen is voor een snelle, goedkopere oplossing.

Verouderde code is uiteraard iets heel anders dan oude code. Oud is nu eenmaal een lastige kwalificatie in een sector die zo snel verandert als software development. Degelijke, goed gestructureerde en ‘nette’ code kan heel toekomstbestendig zijn.

Rommelige code kan een tijdje prima voldoen maar gaat na verloop van tijd echte problemen en kosten opleveren – vandaar dat legacy ook wel technical debt wordt genoemd. Wie kiest voor matige codekwaliteit bouwt als het ware een schuld op die vroeger of later afgelost moet worden.

Legacy software kan ook letterlijk een erfenis zijn als IT-ers, die de software hebben aangeschaft of ontwikkeld, de organisatie hebben verlaten en hun kennis en kunde niet hebben overgedragen of gedocumenteerd.

Heb ik legacy software en hoe ernstig is dat?

Met een applicatie assessment kunnen we onderzoeken of en vooral ook in welke mate er sprake is van legacy problemen bij uw software. Met een hele reeks speciale tools kijken we onder de motorkap naar de codekwaliteit en de architectuur van uw applicatie. Een van die tools is bijvoorbeeld PhpMetrics.

PhpMetrics geeft in grafieken uitgebreide informatie over onder andere complexiteit, architectuur en algehele onderhoudbaarheid. De grafieken en figuren laten in een oogopslag zien of je goed zit, of dat juist alle meters (letterlijk) rood uitslaan. Ook onze eigen maatwerk software onderwerpen we aan deze grondige scan.

Een applicatie assessment laat, op een glasheldere en voor iedereen begrijpelijke manier, zien op welke punten er problemen zijn en welke implicaties ze hebben. Samen met de opdrachtgever wordt vervolgens beslist of actie gewenst is en welke zaken prioriteit hebben.

 

 

Hoe los je legacy software of technical debt op?

Legacy of technical debt kan enorme impact hebben op het functioneren en presteren van een bedrijf of organisatie. Inspelen op wensen van klanten en andere gebruikers wordt lastig. En uitbreiden of opschalen lukt niet op de manier die je graag wilt. Legacy belemmert je flexibiliteit, innovatiekracht en groei. En, niet onbelangrijk, legacy kan een goede beveiliging in de weg staan.

Om ervoor te zorgen dat de applicatie weer voldoet aan alle eisen en normen zijn er verschillende mogelijkheden. Met refactoring wordt de bestaande code stap voor stap weer in lijn gebracht met de geldende standaarden. Dit komt onder andere de leesbaarheid, veiligheid en onderhoudbaarheid ten goede. Daarnaast verloopt nieuwe functionaliteit toevoegen soepeler.

Zijn de problemen echt groot dan is een meer drastische aanpak nodig: het herbouwen of nabouwen van software. De applicatie wordt volledig herschreven wanneer opschalen een probleem is, koppelingen met externe systemen moeizaam of onmogelijk zijn, of wanneer je met een realtime dashboard weer echt grip op je organisatie wilt hebben.

 

 

20190509 Robert Oosterbroek Way2Web 024

Legacy of technical debt voorkom je door te werken aan een hoge codekwaliteit

Legacy voorkomen? Kies voor kwaliteit

Om legacy of technical debt te voorkomen is het belangrijk dat je werkt aan een hoge codekwaliteit door het gebruik van standaarden en open source frameworks. Daarnaast is het zaak om een toekomstbestendige applicatie te ontwikkelen en deze regelmatig te reviewen en te onderhouden.

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?