Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Door Dagmar Ingelse Leestijd 3 min.

Product design: je software idee krijgt vorm

In een eerdere blog vertelden we je meer over ideation, het valideren (en verrijken) van je idee voor een softwareoplossing. Je weet nu dat mensen bereid zijn te betalen voor een applicatie om een bepaald probleem op te lossen. Maar raken ze ook enthousiast van jouw specifieke oplossing?

In drie stappen naar een ‘echt’ product

Met product design ga je onderzoeken hoe de software er straks concreet uit gaat zien. Dit helpt om het concept verder te valideren, laat je de ‘look and feel’ ervaren en brengt je ook weer op nieuwe ideeën. Maar vooral kun je gebruikers vragen hoe ze het product ervaren. Zo krijg je informatie over hoe het beter kan, vóórdat je investeert in het ‘echt’ bouwen van de software.

Product design kent drie fasen, in welke fase je start hangt af van de situatie:
 

  • 1. Discovery: het verkennen van de scope van de oplossing
  • 2. UX-design: schematisch weergeven van content, structuur en lay-out
  • 3. UI-design: een visueel aantrekkelijke, interactieve versie maken

1. Discovery

Voordat er gebouwd wordt is het belangrijk om met een open blik te onderzoeken en te begrijpen waar een applicatie voor bedoeld is. Wie gebruiken de software en wat willen en verwachten ze? Welke problemen worden er opgelost en hoe groot is de impact daarvan?

Het resultaat van deze fase is dat jij en het ontwikkelteam begrijpen wat je met de software wilt bereiken en hoe succes er straks uitziet. Dit zorgt voor inzicht, focus en een gedeelde visie bij alle betrokkenen.

We denken graag mee

Worden gebruikers straks enthousiast van je, nog te bouwen software?
Laten we een afspraak maken! Of bekijk een van onze cases.

Maurits Dijkgraaf

2. UX-design

Een UX-designer maakt een schematische weergave van de schermen of pagina’s. Welke informatie staat er op een pagina, wat is de lay-out en hoe navigeert een gebruiker door de applicatie? Zo’n schematische weergave heet een wireframe.

Zo’n wireframe is er om de functionaliteit, de inhoud en de navigatiefuncties de juiste plek te geven. UX-design heeft als doel dat het gebruik van een applicatie straks makkelijk, logisch en prettig aanvoelt. Het visuele uiterlijk, de vormgeving is hier nog niet aan de orde.

3. UI-design

We zijn toe aan de laatste stap: een fraai en klikbaar design om te onderzoeken of gebruikers de software snappen, of het problemen oplost en wat men prettig (of juist onprettig) vindt. Er is natuurlijk nog geen backend of database, maar de ‘voorkant’ werkt echt.

Wees blij met alle informatie die je krijgt. Het is onvermijdelijk dat je de vorm en functies van het eindproduct moet bijstellen. Dat is juist prima want jouw softwareoplossing wordt door deze validatie bij de gebruiker alleen maar nog beter en kansrijker!

De volgende stap

Een solide, valide idee is nu getest in de markt. Gebruikers worden er enthousiast van! Op dus naar de volgende stap van een goede voorbereiding: het opstellen van een ontwikkelplan om jouw applicatie doeltreffend en efficiënt te realiseren.

In 3 stappen naar succesvolle software

Ideation → Je plan of business case valideren, verbeteren en verrijken.
Product design → Met een concept-oplossing de interesse testen in de markt.
Ontwikkelplan → De oplossing doeltreffend en efficiënt realiseren

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?