Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Door Dagmar Ingelse Leestijd 6 min.

Stappenplan serververhuizing. Website of webapplicatie verhuizen?

Dit artikel geeft een handleiding om op een professionele manier een website of webapplicatie te verhuizen van of naar een server. De stappen en tips in dit artikel komen uit de jarenlange eigen ervaring van internetbureau Way2Web met betrekking tot dit onderwerp. Deze kennis willen wij met dit artikel graag delen.

Website of webapplicatie verhuizen

Dit artikel geeft een handleiding om op een professionele manier een website of webapplicatie te verhuizen van of naar een server. De stappen en tips in dit artikel komen uit de jarenlange eigen ervaring van internetbureau Way2Web met betrekking tot dit onderwerp. Deze kennis willen wij met dit artikel graag delen.

 


Maurits 
Technisch bedrijfskundige
Directeur

Stap 1: Inventarisatie huidige situatie

Deze fase is kritisch in het proces. Tijdens de inventarisatie moet duidelijk worden wat er nu draait en wat de klant verwacht dat je gaat doen.

Klantinformatie en verwachting:

Welke website(s) moeten overgezet worden?
Wie is intern verantwoordelijk voor de websites en bereikbaar bij problemen?
Wie is de huidige hosting partij en op welke manier kunnen vragen gesteld worden?

Actie: Informeer alle betrokkenen wat je gaat doen en wanneer de verhuizing plaatsheeft.

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

Ik weet wat er moet gebeuren en wie er verantwoordelijk zijn bij de klant.

Wachtwoorden en toegangsgegevens:

Actie: Vraag minimaal de volgende gegevens op:

1. FTP toegang tot de gehele website
2. Toegang tot de database
3. Toegang tot de DNS van de domeinnaam

De volgende gegevens maken het werk makkelijker:

1. Toegang tot het server panel
2. SSH toegang met user of root niveau

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

Ik heb alle gegevens die ik nodig heb voor de verhuizing.

Server software:

In welke programmeertalen is de website gemaakt en welke databases worden er gebruikt?
Bv: PHP en MySQL of ASP.net en MSSQL

Welke versies zijn er?
Het maakt uit of er PHP 5.2.16 of 5.4.17 gebruikt wordt.

Hoeveel ruimte neemt de website in?
Let op dat oude back-ups, die vaak veel ruimte kosten, niet altijd meegenomen hoeven te worden.

Actie: Zorg ervoor dat de nieuwe account voldoet aan de bovenstaande vereisten.

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

De nieuwe server beschikt over de juiste software en over voldoende ruimte.

Domeinnamen:

Welke domeinnamen zijn er?
Vraag ook aan de klant wat er zoal gekoppeld is.

Actie: Inventariseer welke domeinnamen er zijn, hoe die gekoppeld zijn en wie de eigenaar is.

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

Het is bekend welke domeinnamen er gekoppeld moeten worden en er is toegang tot de DNS, of een token beschikbaar om de domeinnaam op tijd te verhuizen.

Email van de klant:

Wordt er email op de webserver of externe email gebruikt?
Vraag dit aan de systeembeheerder en de klant.

Actie: Doe een MX lookup om te zien waar de email naartoe verwijst.

Actie: Als de email op de webserver binnenkomt, onderzoek dan hoeveel email adressen en het zijn en wie die gebruikt.

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

Het is bekend welke email adressen er zijn en of het extern of intern is.

SSL certificaten:

Actie: Controleer of er SSL op de website draait.

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

Het is helder of en welke certificaten er draaien.

Stap 2: Proefopstelling

In deze fase ga je de website overzetten op een tijdelijke domeinnaam om te testen of alles goed werkt.

Overzetten bestanden en database

Actie: Maak een nieuwe account aan op de nieuwe server.

Actie: Zet de bestanden over via SSH, FTP of via panel software.

Actie: Let op de rechten structuur op de mappen, CHMOD alle mappen op de juiste manier.

Actie: Exporteer de database records via SSH of via phpMyAdmin uit de oude database.

Actie: Importeer de records in een nieuwe database op de nieuwe server.

Actie: Zorg ervoor dat je de oude wachtwoorden van de database aanpast in de bestanden op de nieuwe server.

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

Alle bestanden en databases zijn overgezet en de wachtwoorden zijn aangepast.

Koppelen testdomeinen

Actie: Maak een testdomein aan (bv: websiteklant.way2web.nl)

Actie: Koppel de domeinnaam aan de nieuwe account.

Actie: Soms is het nodig om in .htaccess de nieuwe url toe te voegen.

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

De testdomeinnaam is goed gekoppeld.

Testen proefopstelling

De website moet nu via de tijdelijke url werkend zijn op de nieuwe server.

Actie: Werkt het CMS systeem nog?

Actie: Zijn de links overal netjes, werken alle formulieren nog?

Actie: Is het mogelijk foto’s te uploaden en andere bewerkingen te doen?

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

Alle bovenstaande acties zijn positief verlopen.

Stap 3: Definitief overzetten

De website draait al op de nieuwe locatie. Het is nu zaak dat al het verkeer naar de nieuwe locatie geleid wordt door middel van een DNS wijziging.

DNS wijzigen

Actie: Zijn er wijzigingen aan de website gemaakt tussen het proefdraaien en het omzetten? Zet dan eerste de nieuwste bestanden en database weer over.

Actie: Draait de email lokaal op de webserver? Maak dan eerst alle juiste email adressen aan.

Actie: Als de email extern draait, zorg er dan voor dat de server weet dat alle mail extern wordt afgeleverd. Dit kan bijvoorbeeld in Cpanel met de “Remote mail” functie.

Actie: Zorg ervoor dat de domeinaam van de website gekoppeld staat aan de account (“binding”).

Actie: Indien er een SSL certificaat aanwezig was is het belangrijk om deze mee te kopiëren naar de nieuwe server. Hiervoor dien je de private key en het CER bestand te kopiëren. Deze installeer je vervolgens op de nieuwe server onder dezelfde domeinnaam.

Actie: Pas nu de DNS records aan en zorg dat de A records naar de webserver verwijzen en de MX records naar de email server.

De wijziging kan 6 tot 12 uur in beslag nemen. Je kan dit testen door te pingen naar het website adres, als het IP adres veranderd is weet je dat het gelukt is. Zorg er wel voor dat je “DNS cache” leeg is voordat je dit doet. In windows kan dit met “ipconfig /flushdns” en in OSX met ”dscacheutil –flushcache”.

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

Alle stappen zijn doorlopen en na het pingen zie ik dat de domeinnaam verwijst naar het nieuwe IP adres.

Stap 4: Testen en afronden

De website is nu goed overgezet. Toch is het altijd belangrijk om zeker te weten dat alles goed werkt.

Testen

Actie: Stuur een testemail naar een klantadres en test of deze aankomt.

Actie: Verstuur via een contactformulier een email en test of deze aankomt.

Actie: Doe een websitescan op dode links met de w3c link checker om te zien of alle links nog werken. http://validator.w3.org/checklink

Zodra alle bovenstaande punten een positief resultaat hebben kun je aannemen dat de verhuizing goed gegaan is.

webiste-webapplicatie-server-verhuizen-150x150

Mijn klant is tevreden met de accurate verhuizing en wenst nog lange tijd van onze diensten gebruik te maken.

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?