Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Compass Innovatief samenwerkingsplatform

Compass | Innovatief samenwerkingsplatform

Compas_techniek_Way2Web_01

Goede samenwerking is cruciaal bij softwareontwikkeling. Toch is er, zeker bij grote en zeer complexe projecten, altijd een risico dat de opdrachtgever en de specialisten van het ontwikkelteam elkaar enigszins uit het oog verliezen.

Het nieuwe, zelf ontwikkelde samenwerkingsplatform Compass brengt de business en de techniek weer met elkaar in lijn. Alle betrokkenen zijn continu en realtime op de hoogte van de voortgang van een project, maar ook van de business case en de visie en ambitie achter een applicatie.

De visie achter Compass

Het platform reflecteert onze visie op hoe je samen succesvol software kunt ontwikkelen. Het idee van één waarheid voor iedereen staat daarbij centraal. De opdrachtgever en zijn projectteam moet inzicht hebben in en feeling houden met het ontwikkelproces. En anderzijds kunnen de developers hun werk alleen goed doen als ze begrijpen wat de context en het doel van de software is.

Iedereen heeft via Compass realtime toegang tot dezelfde informatie. Informatie die bovendien, ook zonder technische kennis, overzichtelijk en volkomen begrijpelijk moet zijn. Tot slot vindt alle communicatie tussen de verschillende partijen plaats via het platform, Misverstanden en gemiste of zoekgeraakte e-mails zijn daarmee uitgesloten.

De voordelen van Compass

  • Duidelijkheid voor iedereen
  • Minder tijd kwijt aan administratie
  • Meer tijd over voor het project zelf
  • Effectief bij ontwikkeling, onderhoud en support
  • Betrokkenheid stakeholders vergroot draagvlak
  • Maximale controle bij de opdrachtgever
  • Mensen, processen en techniek in lijn gebracht
  • Meer plezier!
Compass_way2Web_illustratie_03_1

Alle stakeholders betrokken

Degene die van klantzijde verantwoordelijk is voor het project is een volwaardig lid van het ontwikkelteam. Uiteraard bieden we hem (of haar) alle handvatten om zo efficiënt en daadkrachtig mogelijk samen te werken. We hebben daar zelfs een speciale training voor ontwikkeld.

“De Basis van software ontwikkelen is samenwerken”

Vrijwel altijd zijn er echter nog meerdere andere betrokkenen bij de opdrachtgever. Compass biedt ruimte om ook die (met nader te definiëren rechten en rollen) te betrekken bij de ontwikkeling, het onderhoud en de support van een applicatie.

Ook samen succesvol software ontwikkelen?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?