Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Door Dagmar Ingelse Leestijd 4 min.

Vendr: van proof of concept naar premium product in minder dan 12 maanden

In dit artikel willen we je laten zien hoe we bij Way2Web werken aan next level software. Dat is namelijk een intensieve ontdekkingsreis waarin we samen met de stakeholders blijven zoeken naar de beste oplossingen. Want zoeken is het. Onze opdrachtgever heeft weliswaar een goed idee en kennis van de markt – maar dat betekent nog lang niet dat we ook preciés weten wat er ontwikkeld moet worden.

Vastgoedtransacties zeer tijdrovend

Leon van Leersum is vastgoedadviseur en had een uitdaging. Samen met enkele makelaars had hij de aanbesteding gewonnen om een omvangrijke vastgoedportefeuille te verkopen.

Het was de bedoeling om de panden individueel te verkopen waarvoor er naar verwachting veel geïnteresseerden zouden zijn. De verkoper is een publieke organisatie en hecht veel waarde aan een transparant en compliant proces.

Een enorme, zeer tijdrovende klus dus. Extra mensen aannemen om het vele handwerk uit te voeren, daar voelde Leon weinig voor. Begin 2019 nam hij daarom contact op met Way2Web Software.

Innovatie door vergaande digitalisering

Samen hebben we het idee ontwikkeld om het verkoopproces zoveel mogelijk te digitaliseren zodat potentiële kopers veel standaardhandelingen zelf kunnen uitvoeren. De makelaar kan zich daardoor volledig concentreren op de verkoop in de wetenschap dat het hele verkoopproces gebruiksvriendelijk is voor kandidaten, de vereiste compliance is geborgd en er heel veel tijd kan worden bespaard.

Na de lancering van het eerste concept trok Vendr meteen de aandacht van een aantal andere makelaars. Die zagen de voordelen meteen en waren geïnteresseerd om Vendr ook voor hun eigen projecten in te zetten.

We besloten vervolgens om Vendr naar een hoger plan te tillen: een platform dat voor álle makelaars beschikbaar is om het verkoopproces van beleggingsvastgoed te faciliteren. Al gauw ontstond een beeld van de aanvullende mogelijkheden van zo’n platform.

Samen gingen we op zoek naar marktpartijen die Vendr zouden willen gebruiken en de nodige input konden leveren. Het ontwikkelen van dit type softwareoplossingen is namelijk te groot én te kostbaar voor één opdracht. Je krijgt de business case dan gewoon niet rond.

Proof of concept

Om het voor elkaar te krijgen dat meerdere partijen zich committeerden is in korte tijd een prototype ontwikkeld en gepitcht bij drie vooraanstaande makelaarskantoren. Die bleken razend enthousiast. Ze waren bereid om gedurende minimaal twee jaar een betalende klant te worden. Proof of concept in the pocket!

In drie maanden tijd is vervolgens de eerste versie ontwikkeld en gepresenteerd op vastgoedbeurs PROVADA. Makelaars van ruim 30 toonaangevende kantoren bezochten de stand voor een persoonlijke demo. Het klantenbestand groeide en we ontvingen daardoor veel waardevolle feedback om het product nog verder te verbeteren – maar niet in z’n huidige vorm.

Vendr commercieel vastgoed 3

In augustus is de nieuwste versie van ‘dealmaking’ platform Vendr live gegaan

Terug naar de tekentafel

Hoewel we veel leerden over de markt en hoe we de oplossing steeds verder konden verfijnen en verbeteren, ging het eigenlijk te hard. Vendr was initieel niet opgezet om zo groots op te schalen. Doorbouwen op deze wijze was geen optie meer. We moesten terug naar de tekentafel. Een nieuwe maquette maken, groter denken. En vooral: uiteenlopende gebruikers betrekken.

De meest gewaardeerde features bouwden we zoveel mogelijk uit, terwijl we andere functionaliteiten juist weghaalden of vervingen door iets nieuws. Tegelijkertijd ontstond de behoefte om te werken met een Single Page Application (SPA), waardoor de gebruikerservaring direct sterk verbeterde.

Er is een compleet nieuw prototype ontwikkeld dat opnieuw is getest bij de makelaars. Toen dat ontwerp eenmaal stond, wisten we dat het goed was en konden we gaan bouwen. In augustus is de nieuwste versie van Vendr live gegaan en zijn er inmiddels ruim 150 beleggingspanden verwerkt.

De eerste versie had zichzelf al bewezen, maar we hebben nu echt een duurzaam en premium product in de markt gezet. Een platform waarmee makelaars kunnen excelleren in hun vak: de verkoop van commercieel vastgoed.

Tot slot

De moraal van het verhaal: er is altijd een kennis- en timingprobleem. Je hebt weliswaar een goed idee, maar je weet nog niet wat je nou precies moet doen, wat de klant echt wil hebben. Het is een illusie dat je alles kunt voorbereiden om ineens een goed product te maken. En om het tegelijkertijd ‘zo snel mogelijk’ te kunnen lanceren. Zeker bij vastgoedtransacties, met een diversiteit aan verkoopmethodes en alle gevoelige zaken die daarbij komen kijken, is dat onmogelijk.

Continue feedback zorgt voor aanvullingen en verbeteringen. En soms dwingt het je dus zelfs om helemaal opnieuw te beginnen. Om opnieuw te ontwerpen, opnieuw te bouwen en opnieuw te testen. Software ontwikkelen bij Way2Web is daarom nooit ‘u vraagt, wij draaien’, maar vereist strategische samenwerking op lange termijn. Met input van alle stakeholders. En precies dat is wat ons vak zo inspirerend maakt – we zouden het niet anders willen!

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?