Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Door Dagmar Ingelse Leestijd 7 min.

Waarom is scrum eigenlijk zo populair?

Flexibel omgaan met verandering

Scrum is al een tijdje een echt buzzwoord. Niet alleen in de IT ook in de financiële wereld, de bouw, het onderwijs, de zorg en bij de overheid bijvoorbeeld. Eigenlijk overal waar (complexe) producten of diensten ontwikkeld moeten worden onder snel veranderende omstandigheden.

De filosofie van scrum is dat niet alle noodzakelijke kennis vooraf aanwezig is. En daarnaast dat kennis het beste vlak voor of tijdens de ontwikkeling kan worden overgedragen. En dus niet maanden van tevoren tijdens een langdurig inventarisatietraject.

Daardoor blijf je flexibel in staat om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden en nieuwe mogelijkheden, maar ook aan veranderende wensen van gebruikers en verwachtingen van klanten bijvoorbeeld.

 

Wat is het verschil tussen agile en scrum?

Scrum is een vorm van agile, een werkmethodiek waarvan er tientallen varianten zijn. Wat alle varianten met elkaar gemeen hebben is dat je een product stap voor stap ontwikkelt. Je weet dus van tevoren niet exact waar je uitkomt en dat is de reden dat vertrouwen zo’n grote rol speelt. Je gaat met elkaar echt een commitment aan. Wat overigens niet betekent dat het een vrijblijvend traject is natuurlijk, er wordt wel degelijk gewerkt aan een concrete oplossing.

Dit is compleet anders dan de watervalmethode die gebruikelijk was bij softwareontwikkeling. Daarbij wil je, voordat je begint, eerst tot in detail weten wat de wensen en eisen van een opdrachtgever zijn. Het duurt daardoor vrij lang voordat er gestart kan worden en het duurt ook even voordat het eindresultaat er is.

Niet zelden is er in de tussentijd van alles veranderd en kun je meteen beginnen met aanpassen (of erger). Bij scrum is de noodzakelijke informatie verzamelen geen bureaucratisch proces voordat de ‘bouwers’ in beeld komen, maar een wezenlijk onderdeel van het ontwikkelproces.

Hoe organiseer je een scrum team?

Scrum is een eenvoudige variant van agile. Er zijn drie ‘partijen’ tijdens de ontwikkeling: de product owner, de scrum master en het ontwikkelteam. De product owner is de representant van en het aanspreekpunt voor de opdrachtgever (die overigens zelf ook af en toe kan worden uitgenodigd). De scrum master is de persoon die ervoor moet zorgen dat het ontwikkelteam optimaal kan functioneren.

Het multidisciplinaire ontwikkelteam is zelfsturend. Aan de hand van een lijst met items die ontwikkeld moeten worden (de backlog), spreken de professionals samen af wat ze stap voor stap willen realiseren. Die stappen of sprints hebben altijd dezelfde lengte (1-4 weken).

Dagelijks is er een standup meeting van maximaal 15 minuten waarin ieder lid wordt gevraagd:

  • wat heb je bereikt sinds de vorige standup
  • wat ga je vandaag doen, en
  • voorzie je problemen waar het team je bij kan helpen? Een totaal ander beeld dus dan de developer die weken lang solitair werkt aan code.

 

Stap voor stap

In tegenstelling tot bij de watervalmethode wordt er niet eindeloos tijd besteed aan het inventariseren van alle wensen en eisen. Bij scrum komen deze tijdens het proces boven water en kunnen eenvoudig en snel in een volgende sprint worden meegenomen.

Essentieel is dat iedere sprint in principe een ‘werkbaar (deel)product’ oplevert. Het resultaat wordt meteen geëvalueerd met de klant. Zijn de omstandigheden of wensen veranderd, dan kan er snel geschakeld worden.

Het ontwikkelproces wordt bovendien veel transparanter voor de opdrachtgever, hij blijft er immers, gedurende het hele traject, stap voor stap bij betrokken.

 

De voordelen van scrum

Je snel en flexibel aan kunnen passen en een eindproduct dat goed aansluit bij de behoefte van de klant, zijn de belangrijkste voordelen van scrum. Daarnaast zijn projecten overzichtelijk en makkelijk te plannen. En niet onbelangrijk: de professionals in het team stimuleren elkaar en hebben meer plezier in hun werk.

Scrum is een simpele vorm van agile, geschikt voor ieder product, iedere dienst, iedere branche. Men schat dat scrum ongeveer een derde sneller en een kwart goedkoper is dan de watervalmethode.

Geen wonder dus dat het zo populair geworden is. Toch vereist het wel degelijk een leerproces en goede begeleiding, want scrum is, weten we ook uit eigen ervaring, ‘simple to understand and difficult to master’.

Meer weten over scrum in de praktijk? Kom naar de gratis kennissessie Scrum All The Way op donderdagmiddag 22 november.

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?