Meer informatie Ja, ik geef toestemming
Door Dani Prozee Leestijd 4 min.

Way2Web nu ISO 9001 gecertificeerd

Way2Web is onlangs ISO 9001 gecertificeerd – en dat is belangrijk nieuws! Niet alleen voor ons als bedrijf overigens, ook voor onze klanten, partners en medewerkers is het een belangrijke maatstaf voor kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. Maar wat is ISO 9001 en wat is er allemaal nodig om aan deze norm te voldoen?

Internationale norm

NEN-EN-ISO 9001, zoals de volledige titel luidt, is een wereldwijd erkende norm met een lange lijst eisen voor het kwaliteitsmanagement van alle onderdelen van je bedrijfsvoering. En dat zijn er behoorlijk veel.

Om te beginnen moet je een duidelijke strategische visie hebben. Waar sta je voor, waar wil je naar toe, hoe ziet je markt eruit en wat zijn je kansen en bedreigingen. Het is belangrijk dat je werkt met een meerjarenplan én dat iedereen in je organisatie daarmee bekend is.

In een wereld met bedrijfskritische software is gegarandeerde kwaliteit het allerbelangrijkste voor onze klanten. Deze ISO 9001 certificering is niet alleen het bewijs hiervan, maar helpt ons ook om te leren van fouten en elke dag beter te worden.

Maurits Dijkgraaf | Technisch bedrijfskundige & directeur

Impact op je hele bedrijf

4 pijlers voor ISO 9001

Je visie komt niet zomaar uit de lucht vallen maar moet gebaseerd zijn op vier pijlers. Om te beginnen een stakeholderanalyse: voor en met wie werk je samen, wat verwacht je van ze en wat verwachten ze van jou. Daarnaast je moet bekend zijn met alle wet- en regelgeving waar je mee te maken hebt.

 

De derde pijler zijn je processen: hoe werk je, weet iedereen wat-ie moet doen en wat zijn je KPI’s, hoe bepaal je dat je processen succesvol zijn. De vierde pijler tot slot, wordt gevormd door zogenaamde issues. Wat zijn de grote aandachtspunten of thema’s waar je aan moet werken om je visie te realiseren.

 

Zekerheid voor de klant

Software is voor onze opdrachtgevers van bedrijfskritische betekenis. Ze willen geen enkel risico lopen en verwachten dat oplossingen goed, veilig en betrouwbaar zijn. Al vanaf de start van Way2Web zijn we daarom heel open in de manier waarop we daar, iedere dag weer, structureel aan werken.

Dankzij ISO 9001 zijn onze klanten er nu bovendien zeker van dat een externe, onafhankelijke partij jaarlijks zeer grondig controleert of we ook daadwerkelijk aan de hoge normen en standaarden voldoen. En ook de klanten van onze klanten eisen steeds vaker dat kwaliteit in de hele keten onafhankelijk gegarandeerd is.

Blijven verbeteren

Kwaliteitsmanagement is een continu proces. Daarom blijven we controleren hoe het gaat. Dat doen we tijdens het teamoverleg, in roadmap meetings met de klant, met het managementteam en op directieniveau. Ieder jaar krijgen we bovendien een controle-audit door een onafhankelijke partij.

 

Werken volgens ISO 9001 zorgt niet alleen voor kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. Het zorgt er ook voor dat je steeds beter wordt. Het heeft een vliegwieleffect op de kwaliteit van je dienstverlening, op klanttevredenheid en, bij veel ondernemingen, zelfs op je bedrijfsresultaten. Een belangrijk stap dus van heel goed naar nog beter!

Binnenkort wordt Way2Web ook ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Wat dat inhoudt vertellen we in een volgend artikel.

 

Nu al meer weten over de werkwijze van Way2Web Software?

Bent u klaar voor the next level?

De digitale transformatie biedt fantastische nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook voor uw onderneming, dat weet ik zeker. Als IT-specialist én ondernemer praat ik daar graag eens met u over verder. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Zullen we een afspraak maken?